Easy Bit Oy Ohjelmistojen valmistus ja myynti, erityisesti hyvinvoinnin ja metsätalouden sovellukset.
Verkkotunnukset, web - sivut ja sähköpostiyhteydet yrityksille sekä tuotteiden markkinointiin.

Software production and marketing, specially welfare and forestry applications.
Web domains, web pages and e-mail addresses for companies and product marketing.EasyDieting
EasyDieting on helppokäyttöinen tietokoneohjelma, joka auttaa pitkäjänteisessä painonhallinnassa ja terveellisen elämän tavoittelussa. Muutaman helposti mitattavan tunnuksen perusteella sovellus luo mallihenkilön, jolle voidaan muodostaa päiväohjelmat 1 - 14 päivän jaksolle. Päiväohjelmissa määritetään energiankulutus ja ruokavalion energiasisältö. Näin saavutetaan suunnitelmallisuutta ja lisätään merkittävästi painonhallinnan onnistumisen todennäköisyyttä.